Overeenkomstig de bepalingen van artikel XII.6., §1, van het Wetboek economisch recht informeren wij u dat:

Deze site eigendom is van SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D’EXPERTISE COMPTABLE, Burgerlijke Vennootschap onder vorm van Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 62.000 euro, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te Louizalaan 148 in Brussel (1050), ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0459517110, waarvan het intracommunautair BTW-nummer BE 0459517110 is, bereikbaar op volgende contactgegevens: per telefoon +32 (0)2 649 80 16 of per e-mail: contact@jade-fiducial.be

De host van de site de Vennootschap FIDUCIAL STAFFING is, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is in Frankrijk, rue du Capitaine Guynemer 41, Courbevoie (92400), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Nanterre onder het nummer 449 658 400, waarvan het intracommunautair BTW-nummer FR 92449658400 is, bereikbaar op volgende contactgegevens: per telefoon +33 (0)4 72 20 76 00 of per e-mail: contact.web@fiducial.fr.

• De directeur van de publicatie van de site de heer Christian Latouche is, in zijn hoedanigheid van Voorzitter van de Raad van Bestuur.