JADE FIDUCIAL staat u met raad en daad bij in het boekhoudkundig beheer en de fiscale en sociale optimalisatie van uw bedrijf

JADE FIDUCIAL biedt een waaier aan diensten die op maat gemaakt zijn voor Franse en franstalige ondernemingen, van starter tot KMO, die reeds in België gevestigd zijn of zich willen oprichten. Door een perfecte kennis van de internationale belastingovereenkomsten kunnen wij fiscale situaties optimaliseren, voornamelijk door het voorkomen van dubbele belastingen.

Ondersteuning bij de oprichting

 • Analyse en advies door juristen bij de keuze van de juiste ondernemingsvorm
 • Opmaken van de statuten
 • Juridisch advies in het kader van het toepassen van de vennootschapswetgeving, uitbetalen van dividenden
 • Starten als zelfstandige
 • Belgische BTW-registratie

Bijstand in de boekhouding, loonadministratie en fiscaliteit

 • Opstarten van de boekhouding en implementeren van procedures, opleiding van het personeel op de specifieke software, opvolgen klanten/leveranciers rekeningen, afstemming bankrekeningen  voor ondernemingen en zelfstandigen
 • Opzetten en verzorgen van de loonadministratie
 • Opmaken van fiscale en sociale aangiften
 • Opstellen van de notulen van de algemene vergaderingen

Analyse van de bedrijfsvoering, deskundige aanbevelingen

 • Analyse van het budget kasmiddelen, invoeren van scoreborden
 • Commentaar op de bedrijfsactiviteit op basis van de financiële overzichten, berekening van kostprijs en van rendement van het bedrijf, nadruk op de elementen die voor verbetering vatbaar zijn.

Bijstand bij fiscale en sociale controle

De experts van JADE FIDUCIAL ondersteunen en adviseren u bij fiscale en sociale controles om uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen en de financiële impact post-controle te minimaliseren

Deskundigen tot uw dienst

Een Frans-Belgische cross-border expertise in accountancy, sociaal en fiscaal beheer

Een netwerk van professionals vlak bij u

Een ervaren en dynamisch team om u te begeleiden

Onze prioriteit: uw gids zijn om u door het Belgische bedrijfsleven te loodsen en uw belangen te verdedigen

JADE FIDUCIAL adviseert bedrijfsleiders ook in volgende domeinen:

Uw wettelijke fiscale en sociale verplichtingen voorbereiden en deze correct en tijdig nakomen

 • Assistentie bij het aanvragen van een ondernemingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Advies met betrekking tot fiscale en sociale verplichtingen (ook BTW-registratie)
 • Beheer van de belastingaangiften, van de betalingen aan de belastingdienst en betaling van sociale bijdragen
 • Jaarlijkse monitoring van uw fiscale en sociale situatie

Fiscaal en sociaal advies

 • Analyse en advies voor het optimaliseren van uw persoonlijke fiscale situatie
 • Analyse en advies voor het optimaliseren van sociale situaties (wettelijk pensioen en andere sociale rechten)

Contacteer ons

Door deze vorm van contact te valideren, verklaar je kennis te hebben genomen van het privacyverklaring van de site en deze zonder voorbehoud te accepteren.